FU Coaching

FU Coaching

Valmennukset ja stailaukset tarjoavat tietoa tyyliin, muotiin ja hyvinvointiin, jokaiseen elämäntilanteeseen alan ammattilaisten opastuksella. My Style by Fashion Unit -valmennukset ja -stailaukset auttavat jokaista löytämään oman, persoonallisen tyylinsä, korostamaan omia parhaita puoliaan sekä kehittämään itseään ja vahvuuksiaan. Fashion Unitin toiminnan laajentuessa tuomme My Style -valmennukset ja -stailaukset yhä useampaan kaupunkiin.

Käsittelemme vain hakulomakkeen kautta tulleet tiedustelut ja mallihakemukset.

»Hae mukaan valmennukseen

My Style by Fashion Unit -valmennukset tarjoavat neuvoja arkielämän eri osa-alueisiin, kuten pukeutumiseen, omaan tyyliin, itsensä kehittämiseen, terveellisiin elämäntapoihin, kauneuden ylläpitämiseen sekä esiintymisvarmuuteen.


My Style -valmennukset alkavat My Life Basic-osiolla, joka toimii inspiroivana lähtötilanteiden kartoitusvaiheena, jossa analysoidaan jokaisen valmennettavan omat kiinnostuksen kohteet omassa tyylissä ja minäkuvassa sekä löydetään kehittämisen kohteet. My Life Basic-osion luentojen kautta pääsee sisään muoti- ja mallimaailmaan, kuulee ajankohtaiset trendi- ja tyylivinkit ja ennen kaikkea, saa vahvistusta omien vahvuuksien ja oman tyylin kehittämiseen. Osion aikana kartoitetaan jokaisen vahvuudet, heikkoudet ja ne osa-alueet joita lähdetään yhdessä kehittämään syventävien valmennuskertojen kautta. Asiantuntijana toimii mm. pitkän malli- ja juontajauran tehnyt, arvostettu tyylikonsultti Leena Sarvi.


My Business -valmennus on yritysasiakkaille suunnattu uusi ja erilainen tapa kehittää työyhteisöä. Valmennuksessa läpikäytävät asiat ovat suoraan hyödynnettävissä työelämään.


My Style -jatkovalmennukset ovat tarkoitettu itseään kehittäville sekä My Style -valmennuksen suorittaneille. Jatkovalmennuksien avulla pääset syventämään Fashion Unitin My Style Tyyli-, Malli-, Lapsimalli- tai My Business -valmennuksissa opittuja taitoja.

My Style valmennusten aikana ja niiden jälkeen hyödynnetään Fashion Unitin tarjoamaa e-ympäristöpalvelua. Palvelun avulla jokainen voi jatkaa omaa kehitystään ja täten edetä Fashion Unit –polullaan omaa tyyliään, hyvinvointiaan ja omia voimavaroja hyödyntäen. E-ympäristöpalvelu myös mahdollistaa kommunikoinnin muiden valmennuksiin osallistuvien ja Fashion Unitin kanssa sekä tarjoaa vertaistukea valmennuksiin osallistuville.

Olisiko sinusta malliksi Fashion Unitille?

»Hae mukaan valmennukseen